Nếu dám nghĩ như một Tỷ phú, tin chắc bạn sẽ mãi thành công

Cuốn sách Nghĩ như 1 tỷ phú không tập trung nói về con đường khởi nghiệp của Donald Trump nhưng thông qua những vấn đề về...