.Htaccess và một số ví dụ Rewrite URL sử dụng htaccess

Tổng hợp những ví dụ thông dụng nhất về htaccess file rewrite url để đường link thân thiện với SEO.